Kdo, když ne my?

Datum
13.6.2021
Text

Ve středu 2. června 2021 absolvovala kvinta zážitkový workshop o sametové revoluci, který připravila společnost Post Bellum - Paměť národa.

Program se rozvíjel postupně - od zamyšlení "co pro nás osobně znamená svoboda", přes aktivitu "místa si vymění ti, kteří ..." až ke hře na živé sochy. Následně studenti zpracovávali ve skupinkách informace o jednotlivých dekádách komunismu v Československu a ty pak sdíleli s ostatními a snažili se popsat své pocity, jak na ně dané období působí. Poté následovala stěžejní část programu - hra v rolích. Kvinta se přenesla v čase do listopadu 1989 a  přijala novou identitu tehdejších středoškolských studentů - každý dostal informace o tom, kdo je, odkud pochází, jaké je jeho rodinné zázemí... a následně již začalo drama a revoluční vření ve školních lavicích - soudruh učitel vyhrožuje, zastrašuje, mladá soudružka výtvarné výchovy nabádá k opatrnosti a vysokoškolská studentka z Prahy se snaží předat přímé informace z demonstrací. Kvinta se musí domluvit, zda se připojí k demonstrantům, nebo půjde se soudruhem učitelem na výstavu zemědělských strojů. Pokud vás zajímá, jak toto velké finále dopadlo, zeptejte se herců z kvinty.

Poslední částí workshopu bylo zamýšlení se nad aktuálními problémy, které naši studenti pociťují jako nejzávažnější. Velmi přirozeně se vytvořily skupinky podle témat - ekologie, lidská práva, nedemokratické režimy, politická situace v ČR a české školství, ty se pak pokusily najít co nejvíce možných způsobů jak situaci změnit, co může každý sám udělat, kam se obrátit a s kým o tom mluvit. A opět své postupy prezentovali ostatním.

O tom, jaké myšlenky a pocity si kvinta z workshopu odnesla, vypovídají úryvky ze zpětné vazby po programu:

"Jak by se nám žilo, kdyby nebylo odvahy těch, kteří tu byli před námi?" "Zažít na vlastní kůži pocity a situace, které jsme nezažili, nám pomohlo uvidět souvislosti, které jsme neviděli." "Může jednotlivec ovlivnit masy?" "Největší zlo je, když slušní lidé jen přihlížejí." "Odvaha je důležitá!" "Byla to zábava spojená s výukou." "Na každém jednotlivci záleží." "Jak bychom se na místě tehdejších studentů zachovali my sami?"