Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 - aktualizováno

Datum
20.5.2021
Text

Zveřejňujeme výsledky Přijímacího řízení ke studiu na Gymnáziu Šlapanice pro školní rok 2021/2022. Výsledky jsou zveřejněny pod kódy uchazečů. Vzhledem k omluvě jednoho uchazeče (bude konat PZ v náhradním termínu) bylo v 1. kole přijato 29 uchazečů.

Tabulka přijatých (PDF, 220 KiB)

Poznámka: Žákem Gymnázia Šlapanice se uchazeč stává až po odevzdání zápisového lístku ve stanovené lhůtě (viz poučení v tabulce přijatých uchazečů).

Tabulka nepřijatých (PDF, 320 KiB) – byla aktualizována dne 14.6.2021 po vyhodnocení výsledků náhradních termínů.

Nepřijatí uchazeči mohou do 3 pracovních dní od přijetí rozhodnutí (tj. po doručení doporučeného dopisu) podat odvolání proti nepřijetí – viz vzor pro odvolání (DOCX, 15 KiB).