Netradiční školní rok, netradiční závěr

Datum
9.7.2021
Text

Po netradičním (covidovém a online) školním roce se netradičně již bývalí oktaváni přišli rozloučit se svými spolužáky, pro které připravili "vojenské" cvičení. Všichni se dobře bavili. Jaké bylo překvapení, když na konci předali škole nový "pasovací"  meč.

Na úplný konec předposledního školního dne přišlo i vyhlášení "Výzvy 500 jarních km".

Do výzvy se zapojilo 214 studentů a učitelů ze všech 273, kteří ve škole jsou. Společně jsme absolvovali 78 270 km, tedy bez 2 000 km jsme 2x obešli Zemi na rovníku. Průměrně každý z nás urazil 286,7 km.

Nejvíce „společných“ km absolvovala septima - 1473, to znamená 476,2 km na jednoho studenta. 2. místo „nachodila“ kvarta s 12 650 km a průměrem 421,7 km. Třetí v pořadí skončila prima s 10 560 km a průměrem 352 km na studenta.

Nejlepšími jednotlivci z celé školy jsou Jana Kalvodová s 1 392 km na svém kontě, 2. místo s 1 355 km získala Katka Kulová a 3. místo patří Veronice Petrů s 1 310 km.

Výzvu 500 jarních km splnilo 90 studentů a učitelů, tedy 1/3 celé školy.