Učitelské stipendium na Kent State University, Ohio

Datum
13.10.2021
Text

Pokud vás zajímá, proč na Gymnáziu Šlapanice momentálně chybí jeden angličtinář, zde je vysvětlení.
Komise J. Williama Fulbrighta, mezivládní česko-americká organizace, již čtvrtým rokem vybírá konkurzním řízením tři učitele z České republiky pro studijní šestitýdenní pobyt na vybrané americké univerzitě. Studijní program se jmenuje Fulbright Teaching Excellence and Achievement (Fulbright TEA) a je zaměřen na sdílení zkušeností s kolegy z jiných zemí, zejména v oblasti technologií, mediální výuky a kritického myšlení. Nedílnou součástí je praxe na americké střední škole.

Více na stránkách sponzorských organizací:
www.ksuteafulbright.com
https://exchanges.state.gov/non-us/program/fulbright-teaching-excellence-and-achievement-program
https://www.irex.org/project/fulbright-teaching-excellence-and-achievement-program-fulbright-tea
https://www.fulbrightteacherexchanges.org/programs/tea/

Jsem velmi rád, že se tohoto programu mohu účastnit. Nebylo by to možné bez vstřícnosti mých kolegů a především vedení školy.
Děkuji!
Karel Buchta

Kent_State_University