Teorie ověřená praxí

Datum
2.11.2021
Text

Zeměpisný seminář, co si pod tím představit?
Sezení nad mapou, u zdrojů na internetu, pochopení, jak se přírodní a společenské síly projevují ve světě, příprava k maturitě? Ano, ale...

Letošní Zsem má za sebou již dvě zkoumání v terénu. To první proběhlo v Tovačově, kde se účastníci na vlastní smysly přesvědčili o historii tohoto města – památková rezervace, nejtragičtější události 19. století, téměř poslední boje prusko-rakouské války 1866. Odborně jsme posoudili krajinu Hornomoravského úvalu, kde nejprve ochranu a nyní významnou ekonomickou základnu tvoří místní rybníky. Na jihu pak dominuje těžba štěrků a štěrkopísků a díky ní vytvořená jezera. Se zájmem jsme navštívili i soutok Bečvy s Moravou. Třešničkou na dortu, i po návštěvě místní cukrárny, se stala technická díla na Mlýnském náhonu, který překonává kolmo tekoucí toky do Moravy pomocí akvaduktu a sifonu.

Druhým prostorem našeho poznávání se staly Horky u Skutče. Žulový pluton z období variského vrásnění zde byl obnažen a člověk žulu využívá ke svému prospěchu. Kromě seznamování se s postupy těžby a zpracování žuly, možnostmi dalšího využití opuštěných lomů, jsme se zaměřili na čistotu a kvalitu vod v opuštěných lomech. Zkoumali jsme průhlednost a Ph vod jednotlivých lomů. Čím větší vodní plochu jsme měřili, tím byla voda průhlednější, ale také měla nižší Ph. I tady nás potkalo nádherné počasí a my se pohybovali nádhernou pestrobarevnou podzimní krajinou.

Vít Effenberk