28.4. Den latiny na FF UK

Datum
3.5.2022
Text

Po dvou letech latina opět zaplnila velkou aulu FF UK! Je skvělé, že naše nepočetná skupinka latiníků mohla být při tom! Pravda, museli jsme si trochu přivstat, abychom stihli oficiální začátek, který byl plánován na desátou hodinu dopolední. Jaké však bylo naše překvapení, když jsme se už málem nevešli do sálu! Do Prahy se totiž sjeli latiníci ze všech koutů naší republiky. Přivítal nás Mgr. Martin Bažil, Ph.D, vedoucí Ústavu řeckých a latinských studií, který měl z tak hojného počtu účastníků nesmírnou radost.

Celou akci zahájila doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc., která nám svým proslovem odtajnila, jak je latina hluboce zakořeněna v naší realitě (až si půjdete do Alberta pro svačinu a sáhnete po nepatrné kaiserce, vzpomeňte si na G. I. Ceasara). Po této úvodní přednášce, která měla cíl popularizační, jsme se již rozcházeli na odbornější workshopy a semináře, které byly rozděleny do tří bloků. Asi největší úspěch, co do počtu účastníků z řad našich latiníků, měla přednáška o původu medicínské terminologie. Další témata byla rovněž nesmírně zajímavá a obohacující: např. sblížení latiny a ostatních jazyků, komentáře a přípisky překladatelů a opisovačů latinských spisů, vývoj sportu ve starověku, Illias a Odyssea – věčné téma literárních vědců...

Jako člověk, jehož latina okouzlila během univerzitních studií, musím říci, že je nesmírně důležité pořádat podobné akce. Jako pedagog, který učí třikrát týdně latinu v sedm ráno, musím napsat, že mám obdiv ke svým studentům, kteří třímajíce energy drinky sekají latinu. Den latiny byla pro ně proto odměna. (Ceasar vult et te!)

 

Den latiny 1     Den latiny 2