Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Datum
2.5.2022
Text

Zveřejňujeme aktualizované výsledky (včetně náhradního termínu) přijímacího řízení ke studiu na Gymnáziu Šlapanice pro školní rok 2022/2023. Výsledky jsou zveřejněny pod kódy uchazečů.

Tabulka přijatých (PDF, 175 KiB) – aktualizováno
Poznámka: Žákem Gymnázia Šlapanice se uchazeč stává až po odevzdání zápisového lístku ve stanovené lhůtě (viz poučení v tabulce přijatých uchazečů).

Tabulka nepřijatých (PDF, 225 KiB) – aktualizováno
Nepřijatí uchazeči mohou do 3 pracovních dní od přijetí rozhodnutí (tj. po doručení doporučeného dopisu) podat odvolání proti nepřijetí – viz vzor pro odvolání (PDF, 90 KiB).