Kartografické a geodetické dny ve Velkých Opatovicích

Datum
19.9.2022
Text

Ve čtvrtek 15. září 2022 zamířila skupinka 12 studentů z oktávy a septimy do Moravského kartografického centra ve Velkých Opatovicích. Na 16 stanovištích se v rámci Kartografických a geodetických dnů seznámili se základy tvorby map i praktickými pracemi v terénu. Vyzkoušeli si práci s nivelačními přístroji, dálkoměry a výškoměry. Čekala je i virtuální realita, ukázka tvorby mraků ve sklenici i test průjezdnosti půdy pro těžkou techniku. Současné přístroje pak mohli srovnat s historickými exponáty, které dokumentovaly vývoj kartografie a geodézie. Celou akci zajišťovali pracovníci těchto institucí: Moravské kartografické centrum, Zeměměřičský úřad, Geografický ústav MU i UPOL, Hornicko-geologická fakulta TUO, Katedra vojenské geografie a meteorologie UO Brno, Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU. Program byl tak bohatý, že se našim studentům ani nechtělo domů.

Vít Effenberk

Fotogalerie