Dny bez lavic - Spolupráce se zkouškovým centrem Cambridge Exams

Datum
24.10.2022
Text

V rámci programu Dnů bez lavic měli studenti volitelného předmětu Angličtina plus možnost seznámit se s prostorami, ve kterých zkouškové centrum jazykové školy PARK pořádá zkoušky Cambridge Exams. Především však si mohli nanečisto vyzkoušet ústní část FCE nebo CAE zkoušky přímo u certifikovaného zkoušejícího. Ostatním částem, jimiž je test užití gramatiky a slovní zásoby, poslech, čtení a psaní, je mimo jiné věnován čas v hodinách dotčeného volitelného předmětu. Jak probíhala samotná ústní část a zpětnou vazbu zúčastněných si zájemci mohou přečíst zde (v angličtině).