Listopadové třídní schůzky

Datum
20.10.2022
Text

Třídní schůzky se budou konat v pondělí 7. 11. 2022 od 17.00  hodin v jednotlivých třídách.
Po skončení třídních schůzek budou navazovat hovorové hodiny. Rozpis umístění jednotlivých vyučujících na hovorových hodinách bude vyvěšen na nástěnce v přízemí.