Nejen ve škole člověk studuje

Datum
16.10.2022
Text

Zeměpisný seminář, to není jen sezení v lavicích, to je multioborová činnost spojená s vlastním pohybem.

Terénní praxe: Toulovcovy a Městské maštale - zdroje podpovrchových vod
Cíl: ověřit zaměření studánek na mapy.cz, zjistit teplotu vyvěrajících vod, vydatnost vodních zdrojů, zjistit pH, tvrdost vody a přítomnost Amonných kationtů NH4+, dusičnanů (NO2-), dusičitanů (NO3-) a fosfátů.
Výstup: Interaktivní mapa

Rozděleni do dvou pracovních skupin jsme prozkoumali celý prostor, zjistili jsme, že některé studánky zanikly, některé téměř vyschly.
Naše malá a improvizovaná chemická laboratoř se dala do intenzivní činnosti a vše potřebné vyzkoumala.
No a zpracování výsledků nás teprve čeká...

Více naleznete ve fotogalerii