Erasmus+: Dvojjazyčné vzdělávání a environmentální témata ve výuce

Datum
3.12.2022
Text

Další metodický výjezd v rámci učitelských mobilit programu Erasmus+ proběhl v listopadu 2022 ve španělské Seville.
První týden jsme se věnovali dvojjazyčné výuce formou metody CLIL. Španělsko už téměř dvacet let podporuje síť tzv. bilingvních škol (min. 30 % veškerého učebního obsahu je vyučováno v angličtině), jednu takovou školu jsme také navštívili. Kromě studia a analýzy struktury CLIL hodin jsme také měli možnost sdílet zkušenosti a navázat spolupráci s kolegy z Holandska, Finska a Itálie. Doufáme, že v příštích letech proběhnou na naší škole výměnné pobyty studentů. Druhý týden jsme se věnovali aplikaci CLIL výuky na environmentální témata se zaměřením na rozvojovou strategii OSN Agenda 2030.
Oba kurzy byly mimořádně přínosné, těšíme se na aplikaci nových poznatků ve výuce i další mezinárodní spolupráci.

Mgr. Terezie Lípová

ESP_Erasmus+