Stronger Together

Datum
9.3.2023
Text

V únoru tohoto roku se nám, šesti studentkám Gymnázia Šlapanice, podařilo získat grant Britské rady (British Council v ČR) na organizaci akce sbližující odlišné skupiny lidí.

Britská rada se v roce 2022 zapojila do mezinárodního projektu Stronger Together for Social Cohesion (Společně k posílení soudržnosti společnosti). Tento projekt nabízí podporu skupinám mladých aktivních lidí, kteří svou činností chtějí pomoci vzájemnému porozumění mezi lidmi ve společenstvích, ve kterých žijí – studují – pracují – baví se. Projekt v tomto roce zajišťuje British Council ve spolupráci s Adeto, z.s. – tedy s organizací, která sdružuje především pedagogy a pedagožky proškolené v rámci projektů British Council.

Naše studentská akce v rámci tohoto projektu se soustředila na posílení vzájemného porozumění mezi učiteli a LGBTQ+ komunitou. Chtěly jsme neformální formou přiblížit lidi, kteří nemají mnoho příležitostí se poznat a pochopit, i když spolu tráví čas ve škole. 15. února jsme tedy uspořádaly v prostorách Café Práh Brno setkání, kam byli pozvání i tři odborníci, kteří mluvili k tématu postoje školství a pedagogů k LGBTQ+ komunitě během výuky. K tématu hovořili Jiří Ammer, Kateřina Nedbálková a Matyáš Čechovský. Diskutovalo se, soutěžilo se a k neformální atmosféře přispělo i občerstvení a tombola.

Po skončení akce nám přišlo nemálo nadšených reakcí a poděkování.

Nikola Marková, Barbora Stehlíková, Veronika Ježková, Julie Tůmová, Lenka Sokolovská, Lada Andrýsková

Fotogalerie