Debatiáda 2023

Datum
30.6.2023
Text

V sobotu 10. června 2023 proběhlo v prostorách Arcibiskupského gymnázia v Praze finálové kolo soutěže s názvem Debatiáda – debatování pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Mladí debatéři mají za úkol v rámci pravidly řízené debaty nad kontroverzním tématem odhalit podstatný společenský problém a následně se pokusit představit jeho možné řešení. V debatě proti sobě stojí vždy dva dvoučlenné týmy. Ten, kterému se pomocí konstruktivní argumentace podaří lépe obhájit svá tvrzení, debatu vyhrává. Debata učí získávat poznatky o aktuálních tématech, přesvědčivě formulovat názor a prezentovat jej, třídit a tříbit vlastní myšlenky, pracovat se zdroji, mluvit před publikem, ale zejména debata motivuje pokládat si velké otázky a hledat na ně odpovědi! Cílem Debatiády je také nabídnout prostor pro uvědomění a utváření si vlastního názoru na to, jak by svět měl vypadat. Snahou je nabídnout taková témata, tzv. teze, které budou svým obsahem účastníky zajímat. Proto se jich obvykle přímo týkají nebo vychází z témat, která jsou jim blízká. V debatě pak mají možnost ukázat, že svět či společnost by mohly být lepšími a lépe fungujícími.

Naše gymnázium považuje debatní dovednosti za důležité nejen v procesu vzdělávání, ale i pro budoucí život našich studentů, a tak se do soutěže zapojili žáci tercie a kvarty. Nejprve proběhlo školní kolo, ze kterého postoupily do regionálního kola dva týmy. Ty se pak utkaly s dvěma týmy z Katolického gymnázia Třebíč a debatéry ze ZŠ Dolní Dunajovice. Po 3 kolech debat na teze o systému přijímacích zkoušek na SŠ, o podpoře řemesel v ČR a také na tezi o vysoce aktuálním tématu umělé inteligence se na prvních dvou postupových místech umístily oba naše debatní týmy!

Začala tedy velká příprava na finálové celorepublikové kolo s tezemi o volební účasti v ČR, umělé inteligenci a jejího využívání ve společnosti a opět systému přijímacího řízení na SŠ. A onu červnovou sobotu v Praze pak naše týmy předvedly excelentní výkony a nakonec proti sobě bojovaly ve finále. Finálová debata na tezi "ČR by měla motivovat k vyšší volební účasti" tedy celou letošní Debatiádu ukončila. Náš tým Okřídlenci ve složení Klaudie Zemene (kvarta) a Barbora Bednářová (tercie) skončil druhý a tým LAMA = Lýdie Jurčáková a Daniel Nikodým (oba kvarta) celou Debatiádu 2023 vyhrál!

Děkujeme za výbornou reprezentaci, jsme na vás pyšní a těšíme se na další debaty nejen u nás na gymnáziu.

Kateřina Benešová

Fotogalerie