JDE NÁM O VZDĚLÁVÁNÍ, NE O PLATY

Datum
22.11.2023
Text

Naším společným zájmem je, aby děti získaly kvalitní vzdělání. Chtěli bychom mít možnost nadále rozvíjet děti v jejich nadání, dělit hodiny a pracovat s žáky aktivně. Změny navrhované vládou ČR budou pro naše žáky znamenat konec dělených hodin českého jazyka a matematiky, stejně jako dělených hodin laboratorních prací z přírodovědných předmětů (fyzika, chemie, biologie, zeměpis), čímž se omezí možnost individuální práce se žáky. Pravděpodobně to také znamená konec tandemové výuky anglického jazyka ve spolupráci s rodilou mluvčí. Pro žáky vyšších ročníků bude muset být snížen počet volitelných předmětů, ze kterých si žáci vybírají dle svých preferencí.

Přejeme si, aby bylo možné dát odpovídající finanční ohodnocení kuchařkám, uklízečkám, školníkům a provozním zaměstnancům, a nikoliv aby hrozilo, že se jejich počty ve školách budou nadále snižovat. Mnozí lidé netuší, jak nedostatečné je jejich platové ohodnocení a jak problematické je tyto zaměstnance najít.

V zájmu nás všech by mělo být, abychom dětem vytvořili ty nejlepší podmínky pro vzdělávání a připravili jim perspektivní budoucnost. Rádi bychom, aby stav našeho školství zůstal alespoň na současné úrovni. Jsme zklamaní z toho, že naše moderní přístupy ke vzdělávání s velkou nabídkou volitelných seminářů, které již teď našim studentům otevírají nepřeberné možnosti, budeme nuceni omezit, ne-li dokonce zrušit, a považujeme to za nešťastný krok zpět. Marně v současných návrzích vlády hledáme jejich proklamovanou prioritu – vzdělávání. Pozorujeme pouze nekoncepčnost, nepromyšlené změny a celkovou nejistotu.