Den latiny na FF UK

Datum
5.12.2023
Text

Den latiny na FF UK

Již se stává tradicí, že se sjíždějí o prosincových kalendách do Prahy milovníci latiny ze všech koutů republiky. Akci pořádá Ústav řeckých a latinských studií na FF UK, který pokaždé „vyprodá“ celou aulu, největší prostor fakulty. Tento ročník se nesl ve znamení Vergilia, jehož epos Aeneis měl čestné místo v úvodu akce, neboť jsme si vyslechli přednášku o tom, jak vznikal zcela nový překlad tohoto významného díla (po šedesáti letech bylo opravdu nutné udělat tento zásadní krok). Přednášející svoji prezentaci doprovodil obrázky, které si nechal vygenerovat umělou inteligencí na základě vlastního překladu. Ocenili jsme, že téma – epos Aeneis – v našem prostoru velmi periferní bylo podáno moderně, vtipně a s nadšením přednášejícího. V přeplněné aule jsme byli svědky vzestupů a pádů hrdiny Aenea.

Akce poté nabídla ve třech blocích kolem dvaceti přednášek na rozmanitá témata. Naši latináři vždy ocení, když si mohou vyslechnout přednášku věnující se tématu lékařské terminologie a poté hledají nějaké zajímavosti. Letos byla našimi studenty proto hojně navštívena přednáška archeologa Pavla Titze věnující se tématu Pompejí a tajemstvím, které skrývají. Moje pedagogická maličkost pokaždé vyhledává přednášky na lingvistická témata, která srovnávají češtinu s latinou a dalšími jazyky.

Pokaždé se se studenty shodneme, že má smysl trmácet se do Prahy a sedět v učebnách a poslouchat, neboť si uvědomíme význam latiny či její přesah do dalších disciplín (historie, lingvistika, archeologie, hudba medicína, literatura…), uvědomíme si její mezioborovost, nádheru, rozmanitost, všudypřítomnost… A naše latinské sebevědomí je na rok nasyceno.

Valete!

magistra linguae Latinae

Fotogalerie