Třídní schůzky a hovorové hodiny

Datum
8.1.2024
Text

Třídní schůzky a hovorové hodiny se budou konat v budově školy v pondělí 15. 1. 2024 od 17 hodin.
Ve třídách sekunda, tercie, septima a oktáva se od 17.00 hodin konají třídní schůzky a po jejich ukončení hovorové hodiny.
V ostatních třídách – prima, kvarta, kvinta, sexta – budou od 17.00 hod. probíhat hovorové hodiny.

Rozpis umístění jednotlivých vyučujících bude vyvěšen jako obvykle na nástěnce v přízemí u schodiště a v 1. patře u vstupu do patra.