V celostátním finále soutěže v debatování pro základní školy zvítězili žáci ze Šlapanic 

Datum
9.5.2024
Text

Tisková zpráva  
V celostátním finále soutěže v debatování pro základní školy zvítězili žáci z Ostravy a Šlapanic 
Praha, 7. 5. 2024 – V sobotu 4. května se na Arcibiskupském gymnáziu v Praze setkalo 26 nejúspěšnějších dvojic žáků základních škol z celé ČR, aby se utkaly o titul mistrů republiky v soutěži Debatiáda. V mladší kategorii zvítězili žáci z Wichterlova gymnázia Ostrava, ve starší kategorii žákyně Gymnázia Šlapanice. Jen krajských kol soutěže, ze kterých se postupující do finále probojovali, se zúčastnilo 83 týmů z 12 krajů ČR. Hlavní témata letošního ročníku se týkala boje proti dezinformacím a vlivu reklamy na společnost. Soutěžní debatování je moderní výuková metoda zaměřená na rozvoj kritického myšlení.

Na Arcibiskupském gymnáziu v Praze byl na chodbách ruch i v sobotu 4. května, protože se zde setkali nejúspěšnější debatérky a debatéři z celé České republiky, aby zde bojovali o titul mistrů republiky v soutěži Debatiáda. Pro kvalifikaci do finále museli nejprve zvítězit ve školních a pak také krajských kolech soutěže. Hlavním tématem letošního ročníku pro mladší debatéry z šestých a sedmých tříd byla reklama a její vliv na společnost. Starší debatéři z osmých a devátých tříd pak debatovali o nebezpečí skrývajícím se v šíření dezinformací. Vedle toho se ale debatovalo například také o chování ke zvířatům a přírodě nebo používání mobilů ve školách a domácích úkolech.

Debatiáda pro nás byla ohromnou zkušeností a taky zážitkem. Díky vybraným tématům jsme si rozšířily obzory zejména v oblasti klimatu a dezinformací. Zároveň jsem se díky debatování zlepšila v mnoha dovednostech jako je argumentace a kritické myšlení.     
Já i moje spoludebatérka (Barbora Petrovská, pozn. red.) se už moc těšíme na další soutěže a obě bychom debatování moc doporučily,” říká patnáctiletá Barbora Bednářová ze Šlapanic, vítězka Debatiády ve starší kategorii.

V Debatiádě proti sobě soutěží dva dvoučlenné týmy. Ty mají za úkol vybrat si v rámci zadaného tématu podstatný společenský problém a představit jeho efektivní řešení. Tým, který přednese lepší plán a také ho pomocí argumentace náležitě obhájí, debatu vyhrává. Vítěze debaty volí kvalifikovaní rozhodčí na základě jasně daných pravidel.

Účastníci Debatiády se snaží najít velké společenské problémy a musí také navrhnout, jak je vyřešit. To vše si musí dopředu připravit, vyhledat si informace a pomocí argumentace své nápady také odprezentovat. Odbourají strach vyjádřit vlastní názor před lidmi, učí se to také dělat věcně, eticky a pomocí faktů. „Na rozvoj těchto dovedností ve školních lavicích často nezbývá prostor. Proto jsme rádi, že se děti Debatiády v takto hojném počtu účastní,” dodává Václav Soukup, organizátor soutěže. 

Foto
________________________________________ 
Asociace debatních klubů je neziskovou organizací, která zábavnou formou soutěžních debat vzdělává mládež v České republice. ADK je členem mezinárodní debatní organizace IDEA (International Debate Education Association) a také České rady dětí a mládeže.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Kontaktní osoba:  Barbora Lacinová, barbora.lacinova@debatovani.cz, +420 728 683 280 
Další informace:  www.debatovani.cz, www.facebook.com/debatovani.cz, www.instagram.com/debatovani.cz