Kvarta Praha

29.6.2021

Podobně jako mnohé jiné školy se i ta naše v posledním úplném školním týdnu tohoto covidového školního roku vylidnila, neboť třídy se vypravily do končin blízkých i vzdálených. Kvarta se vydala na 48 hodin do metropole.