Volby do školské rady (prozatím) nebudou

Datum
30.10.2020
Text

Na základě Oznámení MŠMT (Č. j.: MSMT-40610/2020-1) se odkládají volby do školských rad (ŠR) zřízených při základních (ZŠ), středních (SŠ) nebo vyšších odborných školách (VOŠ) podle § 167 školského zákona. Jde o důsledek ustanovení, které určuje, že funkční období členů ŠR zřízených při ZŠ, SŠ a VOŠ, které by jinak skončilo v době ode dne účinnosti tohoto opatření (29. 10. 2020) do 3 měsíců ode dne skončení nouzového stavu, se prodlužuje tak, že skončí 3 měsíce ode dne skončení nouzového stavu.

Pro nás to znamená hibernaci dosavadních aktivit souvisejících s volbami do ŠR a jejich oživení v době, kdy bude jasněji, jak postupovat dále. Listopadové termíny zmíněné v předchozím článku se tedy odkládají na neurčito. O dalším postupu Vás budeme včas informovat.

Děkujeme za pochopení.