Chemická olympiáda

12.4.2021

V letošním školním roce se podařilo organizátorům chemické olympiády vytvořit úlohy teoretické i praktické části chemické olympiády pro online prostředí, i když to na podzim vypadalo, že se žádné soutěže tohoto charakteru konat nebudou.